O firmie - MT PARTNER

+48 502 488 008
mt.partner@wp.pl
+48 502 488 008
mt.partner@wp.pl
Przejdź do treści
O firmie


HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA

Spółka MT Partner Zawadzki jest firmą rodzinną założoną w listopadzie 2007 r. przez mgr inż. Magdę Zawadzką i mgr inż. Tadeusza Zawadzkiego.  
Akt Notarialny zawiązujący Spółkę podpisano 9 listopada 2007 r.
W dniu 11.12.2007 Spółka została  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego  -Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000294741.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest budowa na sprzedaż i wynajem lokali mieszkalnych i usługowych . Od chwili powstania zadania firmy skupiają się na działalności polegającej na kompleksowej organizacji całego procesu inwestycyjnego poczynając od zakupu terenu, zlecania prac projektowych, uzyskania  wymaganych zezwoleń administracyjnych, zakupu materiałów budowlanych, koordynacji wykonywania całości robót budowlanych, sprzedaż i wynajem wybudowanych lokali mieszkalnych i usługowych, po zarządzanie powstałymi wspólnotami.

Od roku 2016 firma podjęła się kompleksowej realizacji budowy domów jednorodzinnych na zlecenie prywatnych inwestorów, na będących ich własnością działkach budowlanych.
W całym okresie działalności Spółki nie wystąpił ani jeden przypadek skierowania do sądu przez nabywców roszczeń z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy zawartej z deweloperem.

                                                                                                                                            
MT PARTNER ZAWADZKI SPÓŁKA JAWNA
ul. Okrężna 9
74-101 Gryfino
+48 502 488 008
mt.partner@wp.pl
Wróć do spisu treści